Menu

Referat af generalforsamlingen i Tårnby FF onsdag d.9.2.2022

image
Oprettet af Michael Jensen
27. februar 2022 kl. 21:18
Der blev i henhold til klubbens vedtægter afholdt ordinær generalforsamling onsdag d.9.2.2022 kl.20 på Skelgårdsskolen

Formanden kan byde velkommen kl.20:30. Mange er mødt op derfor forsinket.

den ordinære generalforsamling blev følgende behandlet jævnfør §4 i klubbens vedtægter.

 

1. Valg af dirigent

Willy Rasmussen blev valgt. Tidligere konsulent i DIF og er blevet bedt om at hjælpe til. Opfordrer til god ro og orden og at holde en anstændig tone. Da man er forsinket fra start, bedes der om, at man fatter sig i korthed.

Der skal laves referat og det gør Camilla Boldt Ekelund. Tilstede er stemmetællere fra petanque klubben.

GF er lovligt indkaldt d.24.1.2022.

 

2. Formandens beretning - Er udsendt

Der kan stilles spørgsmål til formandens beretning. Dirigenten fortæller, at stemmeantal er 340 heraf 291 fuldmagter.

Spørger Ole, forælder: Ros for redegørelse. Er det hensigtsmæssigt, du Kristian er formand i moderklub og tribuneklubben?

Spørger Brian Sørensen, forælder: Pengene for hegn burde føres tilbage til Tårnby FF.

Spørger/svarer Frank Kanlund, bestyrelsesmedlem: Rune ophørte som kasserer og fungerede herefter som revisor. Har efterfølgende haft adgang til banken, som han ikke skulle have haft. Han ser overførelse af hegn-pengene til tribuneklubben. Det er usandt, at det er tribuneklubben, der har søgt, da det er TFF’s CVR nummer, der er søgt fra. Der læses op fra ansøgningen. Det er kun til dette formål pengene må bruges, ellers skal de sendes tilbage til DGI. Nu er hegnene sat op af kommunen. Ringede til Panduro, Tårnby kommune og spurgte, hvad vi skulle betale for hegnet. Fik oplyst vi ingen aftale havde med kommunen.

Prøvede at få et møde med Kristian. Det ville Kristian ikke. Kristian syntes, man skal indkalde til bestyrelsesmøde. Man indkalder Kristian til møde, hvor han ikke kan komme. Spørger Kristian, hvorfor pengene blev overført.

Svarer Kristian: Jeg sidder i bestyrelsen i Tårnby FF og tribuneklubben. Hvis jeg fortsætter som formand vil jeg aldrig mere have at gøre med overførelse af penge. Håber vi finder en kasser. I kontakter mig fredag. Er i sommerhus. I Indkalder igen lørdag morgen, hvor jeg stadig er i sommerhus.

I får mulighed for at mødes med mig hele mandagen og tirsdagen, men ingen af jer kommer.

Det er ikke TFF’s CVR nummer der er søgt fra. Det er klubbens CFR nummer der er søgt fra. Det er medlemsnummer, der skal bruges til ansøgning og et sådan har tribuneklubben ikke, da det er en alm. forening og ikke en frivillig forening. Grunden til dette er, at man ikke kan have ansatte i en frivillig forening men godt i en alm. forening.

Spørger Jens: Kanlund, hvad siger du der står i overførelsen af de 150.000kr.? Kanlund svar: Hegn tribuneklubben. Jens: er det vel det, det pengene er til.

Spørger Brian: Vi kan bare overføre pengene nu.

Spørger Carsten Salomonsson, Sportschef: Jeg har aldrig oplevet en klub, der ikke kunne bruge pengene. Fuldstændigt sindssygt at føre pengene tilbage i stedet for at prøve at finde en mulighed for at bruge dem evt. ved udbygning af nuværende hegn.

Har hørt om alle de fuldmagter der er blevet givet i klubben. Usmageligt. Folk har været i klubben i 17 år og nu kommer der nogle, der vil ødelægge det.

Formandens beretning er hermed afsluttet.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab v/Kim Aamondt - Er udsendt

Kim Aamondt: Jeg har arbejdet som revisor i 18 år. Er kontaktet af Kristian til at hjælpe med årsregnskab og hjalp også Camilla i forbindelse med bogføring.

Jeg blev bedt om at fremlægge regnskabet og kontakter Rune. Vi mødtes og har haft dialog frem til i dag. Regnskabet er ikke godkendt af bestyrelsen og derfor er det mig, der fremlægger.

Vedr. hegn: Først står det som indtægt så udgift. Jeg spørger indtil hvad det er. Retter derefter til i Klub Office. Stiller mange spørgsmål som stikprøve. Man kan kalde hegnet tilgodehavende i forhold til tribuneklubben og gæld til DIF og DGI. Hvis man gerne vil bruge pengene, kan man føre pengene tilbage til TFF og have gælden til DIF og DGI.

Dirigenten takker Kim for gennemgang. Der er åbent for spørgsmål til årsregnskabet.

Spørger Daniel, U9 træner: Vil gerne høre Kristian vedr. sponsor. Kristian vises et papir med kontonummer og spørges til, hvor de penge er, da de ikke ses i regnskabet. Oplysninger om sponsor er anonyme. Spørger endvidere om, hvor pengene fra OK kort går ind?

Svarer Kristian: Har kun været i tribuneklubben i ½ år. Martin Skov har indgået aftalerne. Kontonummeret er en konto, der er lukket. Kristian kan ikke se et CVR på papiret.

Så kommer Daniel med en anden aftale. Kristian kender intet til det. Det er ikke TFF’s konto og det er den, vi sidder og skal diskutere i dag.

Spørger Rune: Jeg har fået Sandkasseholdet op at køre. Er frivilligt valgt revisor. Har lavet stikprøver. Sad med Kim Aamondt i mandags, som er valgt af 4 bestyrelsesmedlemmer. Mangler svar på mine spørgsmål bl.a. kontante udbetalinger såsom indkøb af sokker på 800 kr. af Martin Jørgensen.

Dirigenten afbryder: Det kan blive en lang aften, hvis vi skal have spørgsmål om køb af sokker. Hvis regnskabet ikke kan godkendes, så må forsamlingen stemme.

Spørger Rune: Jeg tager det overordnet. Der er 3 gange overført penge til Martin Jørgensen. Der er automatudbetaling i januar på 10.000kr.

I juni indhenter jeg tilbud på at få lavet regnskabet udefra. Ville koste 10.000. Har ikke hørt noget. Spørger Camilla Poulsen, forælder: Mødeomkostninger står til 28.000. Hvorfor når det er sat til 22.000? Svarer Frank Kanlund: Jeg har ikke deltaget i møder.

Svarer Kristian: Der er dokumenteret for sokker.

Hvordan kan man have adgang til 2022, når man ikke er revisor mere?

Der er ikke forskel på om man laver en kontantudbetaling eller en bankoverførelse. Spøger Kasper, træner og forælder: 135.000 i Amar sport. Hvordan bliver pengene brugt?

Svarer Kim Aamondt: Har spurgt Kristian om aftalen med Ama’r Sport og har set bilagene. Har set

dokument fra Ama’r Sport, hvor man kan se, at ved køb bliver beløbet nedskrevet. Rune har fået det. Fribeløb er gået til klubbens hold.

Spørger Mads, træner U9: Jeg repræsenterer det største hold i klubben. Har været her siden 2018. Over flere år har jeg spurgt om klarhed i regnskabet. Jeg føler mig forpligtet til at vide, hvad pengene går til.

Svarer Kristian: Må ikke fortælle med navn, hvem der får hvad i honorar, men det kan godt blive mere konkret.

Spørger Mads: Forældre spørger hvad pengene går til. Hvor bliver pengene af? Hvad bruges de til? Svarer Kristian: Forstår din frustration. Vi kan dele det bedre ud i budgettet.

Spørger Mads: Hvad hvis alle hold fik det samme: Bolde, cheftræner m.m. Dirigenten bryder ind: Vi skal dele op om det er gammelt regnskab eller nyt. Nu skal der stemmes om regnskab ved håndsoprækning.

126 godkender - 184 godkender ikke.

TFF’s regnskab for 2021 er dermed ikke godkendt.

 

4. Godkendelse af budget – Er udsendt

Kim Aamondt løber budgettet for 2022 hurtigt igennem.

Dirigenten: Kan se problemet er mellem ungdommen og senior. Så må man jo komme med et konkret forslag til, hvad der skal ændres. Der kan stilles spørgsmål til budgettet.

Spørger Mads: Budgettet skal vise, hvor vi vil hen med klubben. Jeg vil gerne have et 1.hold, men kan ikke se, hvad pengene går til. Jeg kan ikke sige ja til et budget, hvor jeg ikke kan se, hvad pengene går til. Jeg stiller op til bestyrelsen.

Spørger Helle, holdleder U9: Hvad er alternativet, hvis vi ikke godkender budgetforslaget?

Dirigenten: Så må der vælges en bestyrelse, som så må lave et nyt budget, og så må man indkalde til ekstra ordinær generalforsamling.

Der stemmes om budgettet for 2022 kan godkendes.

85 for og 255 imod. Budgetforslag for 2022 er derfor ikke godkendt.

Spørger Martin Buades: En ny bestyrelse skal have godkendt et budget, før der kan bruges nogle penge. Så det skal gøres meget hurtigt.

 

5. Behandling af indkomne forslag Er udsendt

Forslag 1 vedr. tegningsret §8

Forslagsstillere beder om at slette sidste linje i forslaget omhandlende nedsættelse af udvalg. Forslag 2 minder meget om forslag 1.

Spørger Kenneth Hansen, medlem nr.1: Frank Kanlund, hvad går forslaget ud på?

Svarer Frank: At ikke kun en skal kunne hæve penge men altid 2.

Forskellen på forslag 1 og 2 er, at i forslag 2 har revisor ikke mulighed for løbende kiggeadgang i forhold til bankkonti.

Spørger Kenneth Hansen: Synes vi skal have en kasserer i stedet. Dirigenten læser forslaget op.

Der stemmes om tegningsret.

Der er 274 for ændring af §8 så den er vedtaget.

Forslag 2 falder dermed bort. Forslag 3 trækkes af Frank Kanlund.

Forslag 4: Klubtøj, revision og forsikringer.

Deles op i 3

1. : Bo trækker forslaget. Hensigt til ny bestyrelse at rabat gives til køberen af tøj.

2. : Bo foreslår at revisionsselskab står for betaling og 2 for bestyrelsen godkender. Koster 20.000kr.

Spørger Daniel, Old boys: Jeg har ikke et ben i hver af de 2 lejr. Der er mange bilag i klubben. Kan nok ikke fås til den pris.

Spørger Sarah, træner: Det er en god ide med at købe sig til det. Spørger Daniel: Synes der skal være en kasserer.

Spørger Mads: Hvis man udleverer sidste års regnskab til revisor, kan man så få det gennemgået, for så var det vel en ide?

Der stemmes om forslag 4.2.

205 stemmer for, at revionsfirma overtager arbejdet med bogføring og regnskab. Forslaget er dermed vedtaget.

Forsikringsaftale forslag 4.3 trukket. Forslag 5

Fuldmagter §3, stk.3

Mads: Kan huske da jeg var ung. Voksne skal stemme i stedet for børnene.

Dirigent: Som det er nu kan forældre stemme for børnene. Når man er fyldt 15 kan man stemme, men forældrene kan stemme for den unge. Børn under 15 år: Forældrene har stemmeret for dem.

Spørger Forælder U8: Vil ikke bede mit barn møde op på GF. Spørger Mads: Man fratager ret for dem, der ikke kan møde op. Der stemmes om hvorvidt fuldmagtsstemmer skal afskaffes.

188 forslag for slaget, 135 imod. Dermed ikke vedtaget, da der skulle være 2/3’s flertal (216 stemmer for), da der er tale om en vedtægtsændring.

 

6. Fastsættelse af kontingent

Dirigent: Da der skal laves et nyt budget udskydes punkt 6 til den kommende ekstraordinære generalforsamling.

 

7. Valg til bestyrelse i henhold til §6

Kristian er villig til genvalg

Dirigent spørger, om der er andre kandidater.

Opstiller Ole Sønder: Jeg stiller op, da jeg er blevet bedt om det. Er 45 år. Startede med senior fodbold. Kom med børn fra AB Tårnby og med til at starte ungdom op. Har været ungdomsformand. Stoppede men er kommet tilbage. Sidder i Københavns politiforening. Da Kristian og jeg sad i bestyrelse sammen var vi da uenige men jeg har altid bakket den samlede bestyrelse op.

Spørger Martin Fisher: Du var i bestyrelsen da dine børn spillede her. Så stoppede børnene og du stoppede. Hvad gør du hvis børnene stopper igen?

Svarer Ole Sønder: Jeg vil gå ind fuldt ind i det. Jeg håber, vi alle kan arbejde sammen. Spørger Timos: Hvad vil du med Klubben?

Svarer Ole Sønder: Jeg vil samle bestyrelsen, have gennemsigtighed i regnskabet og struktur. Det er svært at svare på, hvad jeg vil sportsligt, da jeg ikke kan gennemskue regnskabet. Jeg kan ikke svare på, om der er penge til at komme i 3.division. Hvis I vil vide, om I skal i 3.division, så skal I stemme på Kristian.

Spørger Fisher: Du da have ambitioner også ungdommens side.

Svarer Ole Sønder: Mine visioner er at samle de 2 fløje i klubben og det andet komme.

Spørger David, U9: Du blev bedt om at stille op. Havde du ikke lyst? Hvorfor er der ikke stillet forslag til, hvordan regnskabet skal se ud? Du vil have styr økonomi, men du siger intet om visioner for fodbolden.

Svarer Ole Sønder: Fair holdning at have. Kan ikke have visioner vedr. fodbolden, når jeg ikke kender økonomien. Jeg vil bare gerne samle et nyt hold og derefter kan man tale visioner.

Afstemning om formandsposten Kristian: 123 stemmer.

Ole: 215 stemmer.

1 blank stemme og 1 ugyldig stemme. Dermed er Ole Sønder valgt som Formand.

Der bliver sagt tak for 17 gode år til Kristian med store klapsalver. Lige år er næstformand ikke på valg Henrik Sørensen fortsætter.

Dirigent: Har den nye formand gjort sig tanker om kasserer, når det er blevet vedtaget, at et revisionsfirma fremover skal stå for bogføring mv.?

Svarer Ole: Niels Hatting har givet tilsagn om at være kasserer. Han har 40+ i erfaring og sidder med banebookinger nu.

Dirigent: Niels Hatting er valgt som kasserer, da ingen andre stiller op. Dirigent foreslår samme antal bestyrelsesmedlemmer (7 personer) som nu. Ole vil gerne have en bestyrelse 10 personer i alt.

Ole vil gerne have David med i bestyrelsen, men David siger, at han har store problemer med de 3 medlemmer, som menes at kan have overtrådt GDPR regler. Ole svarer, at hvis de beskyldninger er rigtige, så kan de selvfølgelig ikke sidde i bestyrelsen. Pigeformanden mener ikke, han har overtrådt nogle regler og vil gerne fortsætte som pigeformand. Mikkel Sabroe mener heller ikke, han har overtrådt regler.

Dirigenten spørger, hvem der vil være en del af ny bestyrelse. Der var 7 i bestyrelsen før. Ole går med til en bestyrelse på 9. Formand, næstformand (ikke på valg i lige år) og kasserer er plads. Så der skal vælges 6.

Følgende stiller op: Allan Simonsen, Mikkel Sabroe, Frank Kanlund, Martin Buades, Mads Jonshøj, Kenneth Hansen, David Qasem, Andreas Bendtsen, Johnny Ipsen, Michael Jensen, Maria Baltzarsen, Rune Pilgaard Jensen, Martin Jensen og Kasper Grufstedt.

Afstemning til bestyrelsen foregår på flg. måde: Dem der stiller op, stiller sig med en seddel med deres navn, så alle ved, hvem der er hvem. Der skal vælges 6 ud af de 14, der stiller op. Skriv op til 6 navne på stemmeseddel 2.

Da stemmetællerne er gået hjem, og det er blevet sent, foreslår dirigenten, at han tager kassen med stemmesedlerne med hjem, tæller op og får navnene op på hjemmesiden. Det er alle enige i, er en god løsning.

Torsdag aften er stemmerne talt op af dirigenten og det nye formandskab.

De afgivne stemmer fordeler sig som nedenstående. Følgende er valgt til bestyrelsen:

Andreas Bendtsen, 180 stemmer Mads Jonshøj, 177 stemmer Allan Simonsen, 172 stemmer Martin Jensen, 147 stemmer David Qasem, 144 stemmer Kenneth Hansen, 137 stemmer

Følgende blev ikke valgt ind:

Martin Buades, 133 stemmer Mikkel Sabroe, 115 stemmer Frank Kanlund, 114 stemmer Michael Jensen, 93 stemmer Johnny Ipsen, 79 stemmer Rune Jensen, 74 stemmer Maria Baltzarsen, 18 stemmer Kasper Grufstedt, 0 stemmer

 

8. Valg af revisor

Ole Sønder: Tages i den kommende bestyrelse.

 

9. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Kl.00.10: Dirigenten takker af, og synes, trods uenigheder, det er gået ordentligt til.

 

Referatet er godkendt af:

Dirigent Villy Rasmussen

Referent Camilla Boldt Ekelund

Formand Ole Sønder

Luk