Menu

Amager Pigefodbold

Pigefodbolden på Amager har i mange år været præget af, at det er svært for de enkelte klubber at stille hold, det matcher pigernes alder og niveau. På den baggrund er Tårnby FF blevet en del af et samarbejde, hvor målet er at kunne tilbyde fodbold på alle niveauer til alle piger på Amager, og dermed forsøge at fastholde så mange piger som muligt i fodbold og foreningsliv igennem deres ungdom.

 

Baggrund

Der har været forskellige samarbejder mellem klubberne på Amager, dog mest på enkeltårgange. Fra sommeren 2022 indgik Tårnby FF, Boldklubben Hekla, Dragør Boldklub og AB Tårnby et klubsamarbejde under navnet, Amager Pigefodbold.

 

I samarbejdet indgår alle piger fra U13 – U18 i de respektive klubber. Dvs. når du bliver ungdomsspiler i Tårnby FF bliver du automatisk en del af fællesskabet i Amager Pigefodbold.

 

Samarbejdet talte fra start ca. 150 piger, og vi her i december 2023 170 piger fra 12 – 18 år.

 

Mission for Amager Pigefodbold

Selvom Amager er et geografisk begrænset område, er vi forskellige i de fire moderklubber. Vores lokalområder adskiller sig fra hinanden, ligesom måden moderklubberne er organiseret og drives i det daglige, ikke er ens.

Derfor er vi blevet enige om en fælles retning, vi styrer efter, og en overordnet vision og mission for Amager Pigefodbold og herunder nogle kerneværdier, vi bruger som pejlemærke for vores arbejde.

 

Vores mission med Amager Pigefodbold er:

 

Amager Pigefodbold skal give alle piger på Amager plads til at spille fodbold med piger på samme alder og niveau, samt være et stærkt fællesskab på tværs af moderklubberne

 

Pigefodboldbold skal være den største pigeidræt på Amager

 

Vi vil skabe et stærkt fællesskab, der giver venskaber på tværs af hele Amager, og som er med til at fastholde piger i fodbold.

 

 

Vores vision for Amager Pigefodbold er:

 

  • at uøvede og øvede følges ad, komplimenterer hinanden

 

  • at vi ikke konkurrerer på alle mulige buzzwords og guld og grønne skove, men på det sociale og på fællesskab

 

Kerneværdierne hænger sammen med vores mission/vision, og udtrykker den måde, vi samarbejder og kommunikerer på. Vi har 4. kerneværdier, som er med til at sætte retningen/dagsorden for vores egne og andres forventninger til Amager Pigefodbold:

 

Vi er for alle

Målet med samarbejdet er at skabe et attraktivt fodboldtilbud til piger fra U13 til U18 – Et miljø hvor pigerne trives og udvikles, og hvor den enkelte kan få plads til at udfolde sine drømme og ambitioner.

 

Formålet med samarbejdet er, at så mange piger som muligt har mulighed for at spille fodbold med piger på samme alder og niveau. Derfor vil der i alle årgange både være hold for alle niveauer. Et af midlerne til at imødegå udfordringerne ved både at have et tilbud til alle, at Amager Pigefodbold laver et tiltag for bredden, hver gang der laves et tiltag for de bedste- og omvendt.

 

Af samme grund skal alle spillere have samme adgang til udstyr, tøj etc. uanset niveau. Derfor ønsker vi også at ekvipere alle spillere ens, så alle kan føle sig som en del af fællesskabet på den konto.

 

Pigerne på banen

Pigerne vil gennem samarbejdet få et socialt fællesskab og netværk på hele Amager, og det er en af grundstenene i samarbejdet, at der skabes et miljø på tværs af moderklubberne, hvor der knyttes stærke venskabsbånd, og vi ønsker, at pigerne bliver mere end blot holdkammerater, der konkurrerer om spilletid.

Derfor skal pigerne også have en høj grad af medbestemmelse og indflydelse på de nære beslutninger i samarbejdet. Det vil konkret sige, at pigerne på tværs af årgange og moderklubber deltager i et samarbejdsudvalg, hvor alt fra tøjvalg og ture til ind- og udland drøftes.

Lokal forankring

For at sikre tilknytningen til moderklubberne, træner og spiller vi kampe i en turnusordning rundt om i alle moderklubber. Derved fastholder vi pigernes forhold til de steder, hvor de har trådt deres barndoms-fodboldstøvler, mens vi sørger for at bidrage til klublivet de forskellige steder, når vi rykker ind med de store pigeflokke.

 

Stor opbakning

Vi mener selv, at pigerne både på og uden for banen er glimrende ambassadører for en spirende og inspirerende ungdom, og derfor er projektet også solidt forankret i alle klubber med opbakning fra bestyrelserne – og der er bred enighed om, at samarbejdet er vejen frem for at fastholde pigerne i deres lokalmiljø, i foreningslivet og i fodbolden.

 

 

Kontakt – hvis du vil vide mere:

 

Allan Simonsen – Tårnby FF, pigeungdomsformand

as@tarnbyff.dk

Tlf.: 26251682

Luk