Menu

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - OPDATERET

image
15. november 2022 kl. 22:08
Bestyrelsen har modtaget et ændringsforslag, der nu er tilføjet nederst i denne oprindelige indkaldelse.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. november kl. 19.00 i Caféen på Ugandavej 105 med følgende punkter på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Ændringsforslag til vedtægterne for Tårnby FF (se nedenfor) 
  3. Generalforsamlingens accept til, at bestyrelsen undersøger muligheden for at oprette et ApS, der kan stå for driften af 1. senior.

 

Ad. punkt 2

Nuværende: 

§ 3, stk. 3. Kun fremmødte aktive medlemmer som ikke er i restance har stemmeret, medmindre der er afgivet en fuldmagt.

ændres til 

§ 3, stk. 3. Kun fremmødte aktive medlemmer som ikke er i restance, har stemmeret.

Motivation for ændringen: 

Med ændringsforslaget er der ikke længere en tvist om, hvor mange fuldmagter en stemmeberettiget kan møde op med på generalforsamlingen. Samtidig er det bestyrelsens ønske, at afstemninger på fremtidige generalforsamlinger, afgøres af det tilstedeværende demokrati, og ikke af den eller de personer, der var været bedst til at indsamle fuldmagter forud for generalforsamlingen.

Dermed sikres det, at man kun kan gøre sin indflydelse gældende ved at prioritere generalforsamlingen og møde op.

Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag der præciserer hvem der kan stemme og hvordan (tilføjet den 23/11 2022).
Stemmeret har alle aktive medlemmer fra de er fyldt 15 år, der har været medlem af foreningen i mindst en måned og ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Luk