Menu

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Tårnby FF 2024

image
03. marts 2024 kl. 19:36

Generalforsamlingen afvikles mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00 i cafeteriet i Vestamager Hallen.

 

I forbindelse med generalforsamlingen appellerer bestyrelsen på det kraftigste til, at der er frivillige, der vil stille op til bestyrelsen eller vil give et nap med i forhold til de mange administrative opgaver, der ligger i at drive en fodboldklub. Gerne 2-3 personer.

Herudover mangler vi en kasserer i klubben, så vi ikke skal betale os fra den opgave. Det gør vi lige nu. 

 

Dagsordenen er som følger:

 

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Godkendelse af budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent – forslag om kontingentstigning.
 7. Valg af bestyrelse i henhold til §6.
  1. Formanden, vælges for 2 år i lige år – genopstiller
  2. Næstformand, vælges for 2 år i ulige år – ikke på valg
  3. Kasserer, vælges for 2 år i ulige år – vakant
  4. Bestyrelsesmedlemmer op til 6 personer
   1. Mads Jonshøj - villig til genvalg
   2. Allan Simonsen - er villig til genvalg
   3. David Qasem - villig til genvalg
   4. Martin Buades - villig til genvalg
   5. Andreas Bendtsen - villig til genvalg
   6. Vakant.        
 1. Valg af revisor -
 2. Eventuelt.

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til dagsordenens pkt. 6 – fastsættelse af kontingent:

                    Bestyrelsen forslår at kontingentet stiger med 150 kr. pr. halv. år

Motivation for ændringen:

Det er blevet dyrere at drive en forening. Samtidig kræver bl.a. visionerne for ungdomsfodbolden i Tårnby FF en større økonomi.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før og kan sendes på info@taarnbyff.dk.

Luk