Menu

Generalforsamlingen

image
Oprettet af Michael Jensen
03. februar 2023 kl. 09:07
Her kan du læse om et par ændringsforslag til vedtægterne samt hvem der ønsker genvalg og hvem som ikke gør

Generalforsamlingen afvikles torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.30 i cafeteriet i Vestamager Hallen.

 

REGNSKAB OG BUDGET

 

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Godkendelse af budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse i henhold til §6.

         a. Næstformand, vælges for 2 år i ulige år - villig til genvalg

         b. Kasserer - ønsker ikke genvalg

         c. Bestyrelsesmedlem - villig til genvalg                    

         d. Bestyrelsesmedlem - villig til genvalg

         e. Bestyrelsesmedlem - villig til genvalg

         f. Bestyrelsesmedlem - villig til genvalg

         g. Bestyrelsesmedlem - villig til genvalg

         h. Bestyrelsesmedlem - villig til genvalg

      8. Valg af revisor.

      9. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

§3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år mellem 15. januar og 15. februar og indkaldes skriftligt på Taarnbyff.dk, samt hvis muligt på diverse sociale medier og DBU platforme, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.

Til

§3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest den 31. marts. Der indkaldes skriftligt på Taarnbyff.dk, samt hvis muligt på diverse sociale medier og DBU platforme, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.

og

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på det antal personer man ved generalforsamlingen finder nødvendigt. De konstituerer sig med:

a. Formand, vælges for 2 år i lige år.

b. Næstformand, vælges for 2 år i ulige år.

c. Kasserer

d.  Bestyrelsesmedlemmer

Til

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 8 personer og en kasserer. De konstituerer sig med:

a. Formand, vælges for 2 år i lige år.

b. Næstformand, vælges for 2 år i ulige år.

c. Kasserer, vælges for 2 år i ulige år.

d. op til 6 Bestyrelsesmedlemmer.

 

Motivation for ændringerne:

§3 Bestyrelsen finder, at det er nødvendigt at rykke fristen for afholdelse af generalforsamlingen for at have den nødvendige tid til at klargøre regnskabet og budgettet.

§6 Bestyrelsen finder at der bør sættes maks. antal for medlemmer, der kan vælges ind i bestyrelsen, så bestyrelsen ikke bliver for stor.

Luk