Referat af ordinær generalforsamling

 

Der blev onsdag den 15. februar 2017 klokken 19:00 afholdt ordinær generalforsamling i mødelokalet på Vestamager Idrætsanlæg.

 

 

 

§4. På den ordinære generalforsamling blev følgende behandlet:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse i henhold til §6.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
 
1. Valg af dirigent blev formand Kristian Engelbrecht med hjælp fra Gert Henning.
 
2. Formanden gennemgik kort beretningen for 2016, for de fremmødte. Et referet af denne vil komme på hjemmesiden.
 
3. Årsregnskabet blev fremlagt. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet,som herefter blev godkendt.
 
4. Budgettet for 2016 blev fremlagt. Der var enkelte spørgsmål til budgettet, som herefter blev godkendt efter nogle mindre rettelser i indtægter på arrangementer og børnestævner. På udgiftsiden blev der oprettet en pulje til kursus og ændret i beløbsstørrelser på sportsudstyr, diverse og møder for at dette kunne lykkes.
 
5. Der udspandt sig en mindre samtale omkring de fremsendte forslag. Tim Hansen fremlagde forslagene på vegne af Ole sønder. Det blev besluttet at holdene som det altid har været kunne få tilskud til stævner. Der blev ikke sat et fast beløb på tilskudets størrelse, men derimod lavet en frist for ansøgning inden 1. marts og 1. september. Forslaget omkring en ungdomsafdeling blev nedstemt. Forslag om adgang til kluboffice blev ændret til kampklar, og her kan alle få adgang.
Forslag omkring nedsættelse af kontingent blev drøftet som sidste punkt sammen med paragraf 6, det endte med at bestyrelsens forslag blev vedtaget.
 
6. Priser for 2017 kan ses nedenunder.
 
Hold Pris 2017
11M gammelmands 450
11M senior 900
11M lukket hold 650
7M gammelmands 450
7M senior 450
11 mandsfodbold - U19 til U14 drenge og U19 til U15 piger        800
8 mandsfodbold - U13 til U11 drenge og U13 til U11 piger 700
5 mandsfodbold - U10 til U8 drenge og U10 til U8 piger 600
3 mandsfodbold - U7 og nedefter drenge og piger 500
Sandkassebold 250
   
   
   
   
 

 7. Den nye bestyrelse kan ses herunder

 

a. Formand - Kristian Engelbrecht 
b. Næstformand - Kenneth Hansen
c. Kasserer - Ingen blev valgt - istedet vil opgaven blive varetaget af eksternt firma
d. Bestyrelsesmedlem - Jette Jensen
e. Bestyrelsesmedlem - Martin Jensen
f.  Bestyrelsesmedlem - Keld  Berg
g. Bestyrelsesmedlem - Ole Sønder
 
8. Det blev besluttet ikke at vælge nogen revisor, da man forventede at regnskabet fra eksternt firma er godt nok.
 
9. Der var lidt småting under evt under mere personlig karakter. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden inden Formanden rundede generalforsamlingen af med et ønske om alle klubbens medlemmer får en god 2017 sæson!