Menu

Guidelines for afvikling af aktiviteter i Tårnby FF

image

Guidelines for afvikling af aktiviteter (opdateret den 13. maj 2020)

Før træning

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.

Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.

Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget.

Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.

Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen.

Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.

Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksen/træner.

Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.

Under træning

Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.

Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.

Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.

Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.

Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.

Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.

De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.

Efter træning

Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.

Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.

Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.