Menu

Guidelines for afvikling af aktiviteter i Tårnby FF

image

Guidelines for afvikling af aktiviteter (opdateret den 07. september 2020)

Før træning

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.

Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for fodboldanlægget, da der ikke må være tilskuere på fodboldanlægget under træning.

Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.

Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af det enkelte hold under træningen.

Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.

Drikkedunke må ikke deles med andre.

Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.

Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.

 

Under træning

Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.

Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under træningen. Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal hver person have minimum 4
m2 under træning (vær opmærksom på dette ved træning på fx 3-mandsbaner).

Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt under træning.

Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt under træning med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket
af før træning.

Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.

Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles mere end 50
personer.


Efter træning

Alle forlader fodboldanlægget efter træningen er slut.

Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.

Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

 

Tilskuere ved træning

Der må ikke befinde sig tilskuere på fodboldanlægget under træning.

Her gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer, og dermed skal reglerne for zoner og opmærkning følges her.

 

Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet.

Der må ikke være flere end [pr 7. september] 50 personer forsamlet i forbindelse med træningsaktiviteten.

Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 50 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters afstand.

Vi anbefaler at fodboldanlægget indrettes i zoner. Dette gøres lokalt i foreningen eventuelt i samarbejde med kommunen. Der skal være minimum 4 kvadratmeter pr.
person.

Der må maksimalt være 50 personer i en zone inklusive træner/leder.

Banemål:
11-mands bane = 105x68
8-mands bane = 68x52,5
5-mands bane = 40x30
3-mands bane = 21x13

(OBS: Der må naturligvis ikke være 50 personer forsamlet på en 3-mands bane, da der så ikke vil være 4 kvadratmeter pr. person)